C bảo c thương t
C bảo c sẽ gọi t
Bây giờ k thế nữa

C nhất định k nhớ t à :))

Muốn ngủ k bị tỉnh
Cứ tỉnh

so-personal:

everything personal

(Source: discolor3d, via hospitalfor-soulss)

(via retempto)

Nhớ quá :((

Bay lung tung

(via these-times-shall-pass)

Đen

(via retempto)

T phát điên lên khi t k nhìn thấy c. Còn c chẳng có vẻ gì là như thế cả :))

umplify:

I have three moods:

  1. fuck you
  2. fuck me
  3. fuck off

(via alexiachuuu)

(Source: weakun, via retempto)