Ngày 23 lần thứ 6
Ngủ rất nhiều và ăn rất nhiều và hắt xì rất nhiều [-(
Chúc mừng c đã ở cạnh t đc 5 tháng.

Mèo
Vừa nhắm mắt vào đã giật giật. Ngủ luôn đc r
Tay t thì toàn xương
Quay sang ôm nhau đi
Xin lỗi vì làm rơi đt vào đầu c =))
C bh còn bận hơn cả hồi đi học r. Nhưng hồi đi học c chưa thích t như bh
Chúng mình ở với nhau, với một đàn mèo, với một con tarot và rất nhiều kẹo
Và c ăn kẹo thay cơm
T cũng thế
Chúng mình ở với nhau chỉ lười ăn như nhau thôi
Con điên mèo tự nhiên ở đâu ra la liếm @@
Thế là thành ôm 2 mèo ngủ
.
Hôm nay đã lại là 18 r
Lăn

Lại đc ôm mèo xanh ngủ *.*
Thở thở
Tay tay
Ngủ tít mít
Meomeo
Yêu mèo

Điện thoại rung tỉnh
Nằm mơ tỉnh
Bóng đè mấy lần liền tỉnh
Sợ ngủ quá đi

Nắng
Mùi thuốc lá
Miệng đắng ngắt
Thở
.

Bây giờ mà ngủ thì nằm mơ chết mất
Nhưng mà buồn ngủ
Ngủ đến tối mất
Không muốn ngủ
Ngất

And you started to think you’ll have a step-father some years later.

Đầu cần một tí caffein
Cứ thế này thì giờ này 2 ngày nữa ngất mất.

annepooh:

Happened in Vietnam ;)

annepooh:

Happened in Vietnam ;)